جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
  • گفتاورد

گفتاورد

دریافت گفتاورد

گامِ هفتم چیستا «مغز و آگاهی» نام دارد. آنچه می‌شنوید سخنان شروین وکیلی در سومین نشست این دوره به نام ««دیدن: از نورون تا فلسفه» است.

  • سخنرانی

سخنرانی

عصب‌شناسی لذت و پیامدهای اخلاقی آن

زمان: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

هنگام: ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

مکان: سالن دهشور، پردیس علوم دانشگاه تهران

(انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه تهران)

 

نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

گزارش گام هفتم تاریخ معاصر؛ نخستین نسل از متفکران متجدد

دکتر شروین وکیلی در هفتمین دوره از سلسله‌نشست‌های «نگاه سیستمی به تاریخ معاصر ایران» به بررسی زندگی و آثار نخستین نسل از روشنفکران که در تثبیت آرای مشروطه در ایران کوشیدند پرداخت.


وب‌نویس / شعر

ادبیات / جامعه‌شناسی

جوانان و شبکه‌های اجتماعی مجازی

در هر نظام اجتماعی الگویی از کردار که در شرایط معمول و آشنا (و نه موقعیتهای حدی و بحرانی) بیشترین توزیع آماری را داشته باشد، رفتار هنجارین نامیده می‌شود.


فلسفه / فلسفه تاریخ

جایِ «من»

هر نقطه از مکان را می‌توان با روایت‌هایی زبان‌مدار و اجتماعی، معنادار ساخت و آن را به مرتبه‌ی جایی در میان جاهای دیگر برکشید.


تاریخ / من پارسی

گزارش گام هفتم تاریخ معاصر؛ نخستین نسل از متفکران متجدد

دکتر شروین وکیلی در هفتمین دوره از سلسله‌نشست‌های «نگاه سیستمی به تاریخ معاصر ایران» به بررسی زندگی و آثار نخستین نسل از روشنفکران که در تثبیت آرای مشروطه در ایران کوشیدند پرداخت.


دین‌پژوهی / اسطوره‌شناسی

دین فردوسی

در این نوشتار باورهای دینی و گرایش‌های مذهبی فردوسی بر مبنای متن شاهنامه مورد وارسی قرار گرفته و آرای پژوهندگانی که بر زرتشتی یا مسلمان‌بودن فردوسی نظر داشته‌اند، نقد می‌شود.


نقد کتاب / پژواک

نقد و بررسی رمان گَوَرگاه

نقد و بررسی رمان «گورگاه»، نوشته ع.ص.خیاط


روان‌شناسی / زیست‌شناسی

جامعه‌شناسی لانه‌ی مورچه

در این جستار به بررسی حشرات اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی زیستی پرداخته می‌شود.