یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • گفتاورد

گفتاورد

دریافت گفتاورد

mound-wash-26

آنچه می‌شنوید سخنرانی ارائه شده دکتر شروین وکیلی در کانون معماران معاصر با عنوان “اندیشه‌هایی درباره‌ی رفتار لانه‌سازی در حشرات اجتماعی” است.

  • سخنرانی

سخنرانی

در این نشست، آقایان دکتر شروین وکیلی، دکتر امیرحسین ماحوزی و خانم دکتر هنگامه آشوری به سخنرانی پرداختند.
Continue…

نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

دوره‌ی زروان: واسازی و بازسازی خودانگاره

دوره‌ی زروان: واسازی و بازسازی خودانگاره


وب‌نویس / شعر

ادبیات / جامعه‌شناسی

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ، با عنوان ایرج میرزا

در این نشست، آقایان دکتر شروین وکیلی، دکتر امیرحسین ماحوزی و خانم دکتر هنگامه آشوری به سخنرانی پرداختند.


فلسفه / فلسفه تاریخ

تاریخ و شناخت‌شناسی

مقاله‌ی دکتر شروین وکیلی درباره‌ی تاریخ و شناخت‌شناسی


تاریخ / من پارسی

هویت ملی و روایت کوروش

مقاله‌ ی دکتر وکیلی که در مهرنامه انتشار یافته است. این مقاله جهت پاسخگویی به پنج پرسش کلیدی درباره‌ی کوروش هخامنشی که محل کشمکش دوستداران و دشمنان اوست، نوشته شده است.


دین‌پژوهی / اسطوره‌شناسی

هویت ملی و روایت کوروش

مقاله‌ ی دکتر وکیلی که در مهرنامه انتشار یافته است. این مقاله جهت پاسخگویی به پنج پرسش کلیدی درباره‌ی کوروش هخامنشی که محل کشمکش دوستداران و دشمنان اوست، نوشته شده است.


نقد کتاب / پژواک

نقد و بررسی رمان گَوَرگاه

نقد و بررسی رمان «گورگاه»، نوشته ع.ص.خیاط


روان‌شناسی / زیست‌شناسی

تکامل واگرا در آفرینش اجتماعی مکان (بخش دوم)

سخنرانی ارائه شده دکتر شروین وکیلی در کانون معماران معاصر با عنوان اندیشه‌هایی درباره‌ی رفتار لانه‌سازی در حشرات اجتماعی.