جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار بهرام بیضایی

۳ - آذر - ۱۳۹۶

هفتم آبان: سالروز تاسیس کشور ایران

۸ - آبان - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲ - آبان - ۱۳۹۶

نشست ” ارتش در جنگ ایران-عراق: سال نخست” برگزار شد

۱۰ - مهر - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۵ - مهر - ۱۳۹۶

ارتش در جنگ ایران-عراق: سال نخست

۲۹ - شهریور - ۱۳۹۶

فیلم سینمایی “قیصر” بررسی می‌شود

۳ - شهریور - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲۶ - مرداد - ۱۳۹۶

چهار چوبهای تمرکز گرایی و تمرکز گریزی سیاسی

۲۵ - تیر - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲۲ - تیر - ۱۳۹۶