یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (مهر و پیمان)

۲۸ - بهمن - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار ابراهیم حاتمی‌کیا

۸ - بهمن - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (بازسازی من و طراحی خودانگاره)

۲۶ - دی - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار استنلی کوبریک

۹ - دی - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (مهر و پیوند)

۲۷ - آذر - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار بهرام بیضایی

۳ - آذر - ۱۳۹۶

هفتم آبان: سالروز تاسیس کشور ایران

۸ - آبان - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲ - آبان - ۱۳۹۶

نشست ” ارتش در جنگ ایران-عراق: سال نخست” برگزار شد

۱۰ - مهر - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۵ - مهر - ۱۳۹۶