چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۲


سخنرانی‌های سال 92

گروه روانشناسی بالینی

زوج‌درمانی بينش‌محور (روش اشنايدر)

سخنران: دكتر دانليان، روانشناس بالينی و زوج‌درمانگر

تاريخ: 92/2/3 سه‌شنبه

زمان: ساعت 11 الی 13

طنز و شوخی از ديدگاه عصب-روانشناسی اجتماعی

سخنران: دكتر شروين وكيلی، مدرس دانشگاه تهران

تاريخ: 92/2/17 سه‌شنبه

زمان: ساعت 11 الی 13

مقدمه‌ی بالينی بر تكنيک روانكاوی لكان با نگاه به پديده‌ی هيستری و سايكوز

سخنران: سركار خانم فريده عيسی‌وند، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه لندن، كالج كينگز-دانشگاه ميدلكس و مركز مطالعات و پژوهش فرويد (لندن)

تاريخ: 92/3/7 سه‌شنبه

زمان: ساعت 11 الی 13

سخنرانی‌ها ضبط می‌شود.

نظر شما