چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
۱۵ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

موسسه خورشید برگزار می‌کند
نقد و بررسی رمان گَوَرگاه

(انتشارات هیرمند ـ ۱۳۷۷)

با حضور نویسنده کتاب (ع. ص. خیاط)

و
دکتر شروین وکیلی
دکتر امیرحسین ماحوزی
مهندس مسعود بربر

زمان: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت
ساعت: ۱۸:۳۰ الى ۲۰:۳۰
مکان: خیابان مطهرى، نرسیده به خیابان سهروردى، خیابان اورامان، پلاک۵۵, طبقه ۲، آموزشگاه موسیقى زروان

نظر شما