جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
۲۵ - تیر - ۱۳۹۶

انجمن زروان سازمانی مردم نهاد است که بحثهای خود را بر محور دستگاه نظری زروان (رویکرد سیستمی دکتر شروین وکیلی به سوژه و نهاد) پیش می‌برد. سلسله نشستهای اندیشه انجمن زروان یکی از برنامه‌های انجمن است که به بحث و تبادل نظر درباره‌ی مفاهیم مربوط به هویت ایرانی اختصاص یافته و بیش از شش سال است با نظمی ماهانه برگزار می‌شود.

این بار نشست اندیشه زروان با عنوان “چهار چوبهای تمرکز گرایی و تمرکز گریزی سیاسی” آدینه (۳۰ تیر) از ساعت ۲۰-۱۶ برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست دکتر مهدی تدینی (تمرکزگریزی: واکاوی الگوی فدرالیسم آلمانی)، دکتر شروین وکیلی (تمرکزگریزی و تمرکزگرایی در ساخت دولت ساسانی)، دکتر سجاد فتاحی (ارزیابی شیوه‌های مرکزگرا و مرکزگریز حکمرانی) و دکتر حسین مدنی (با موضوع تمرکزگرایی و تمرکزگریزی قدرت در فرهنگ هندی) خواهند بود.

نشستهای حلقه‌ی اندیشه‌ی زروان طی سال جاری با همکاری اندیشگاه کتابخانه ملی واقع در شهید حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی برگزار می‌شود و حضور برای همگان آزاد و رایگان است.

 

نظر شما