یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۰ - دی - ۱۳۹۵

مقاله ی دکتر شروین وکیلی در مورد جوک گویی و رسانه های نو

دانلود مقاله

نظر شما