جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱۶ - آذر - ۱۳۹۲

این سخنرانی با عنوان «وطن‌دوستی/ ملی‌گرایی در برابر ناسیونالیسم» در واقع ارائه‌ مقاله‌ایست که درباره‌ تمایز میان ملی‌گرایی بومی ایرانی و ناسیونالیسم مدرن اروپایی است. حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و سخنرانی به زبان انگلیسی ارائه می‌‌شود.

زمان: چهارشنبه 20/9/1392، ساعت 2:30-4:30

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (بزرگراه کردستان، خ 64)

نظر شما