چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
۱۰ - مهر - ۱۳۹۲

سلسله سخنرانی‌های علمی پيرامون جامعه‌شناسی تاريخی در ايران
ظهور سوژه (منِ) ايرانی در عصر هخامنشی
سخنران: دكتر شروين وكيلی
اين مجموعه سخنرانی‌ها با هدف ترويج رويكرد جامعه‌شناسی تاريخی و تقويت فعاليت‌های علمی ميان‌رشته‌ای، توسط گروه جامعه‌شناسی تاريخی انجمن جامعه‌شناسی ايران با همكاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ايرانی تاريخ، برگزار می‌گردد. از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی تاريخی در ايران دعوت می‌شود با مشاركت در اين سلسله سخنرانی‌ها، يافته‌ها و تجربيات علمی خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. اين سخنرانی‌ها با دعوت از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی تاريخی برگزار می‌شود.
زمان: دوشنبه 1392/7/22- ساعت 19-17
مكان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا (نصر)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏شناسی ایران
شركت در اين جلسات علمی برای همه علاقمندان آزاد است.
نشانی تماس با گروه جامعه‌شناسی تاریخی انجمن جامعه‌شناسی ایران: historicalsociology92@gmail.com
صفحه اینترنتی گروه: http://www.isa.org.ir/specialized-committees/78

نظر شما