دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۲۲ - شهریور - ۱۳۹۰

دریافت فایل

گامِ ششمِ چیستا «هم‌افزایی، شناخت و تکامل» نام دارد. آنچه می‌شنوید سخنان شروین وکیلی در چهارمین نشست این دوره به نام «مفهوم زمان در شعر بیدل دهلوی» است.

نظر شما