جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
۲۷ - تیر - ۱۳۹۰

دریافت فایل

 

گامِ ششمِ چیستا «هم‌افزایی، شناخت و تکامل» نام دارد. آنچه می‌شنوید سخنان شروین وکیلی در دومین نشست این دوره به نام «مهر، همیاری و کردار انسانیِ هم‌افزا» است.

نظر شما