پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
۱۳ - دی - ۱۳۹۵

در این نشست، آقایان دکتر شروین وکیلی، دکتر امیرحسین ماحوزی و خانم دکتر هنگامه آشوری به سخنرانی پرداختند.

نظر شما