چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
۱۵ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

موسسه خورشيد برگزار می‌كند
نقد و بررسی رمان گَوَرگاه

(انتشارات هیرمند ـ 1377)

با حضور نویسنده كتاب (ع. ص. خیاط)

و
دکتر شروین وکیلی
دکتر امیرحسین ماحوزی
مهندس مسعود بربر

زمان: چهارشنبه 18 ارديبهشت
ساعت: 18:30 الى 20:30
مکان: خيابان مطهرى، نرسيده به خيابان سهروردى، خيابان اورامان، پلاک55, طبقه 2، آموزشگاه موسيقى زروان

نظر شما