جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱۱ - مرداد - ۱۳۹۰

دریافت فایل

گامِ ششمِ چیستا «هم‌افزایی، شناخت و تکامل» نام دارد. آنچه می‌شنوید سخنان شروین وکیلی در سومین نشست این دوره به نام «وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و تنش» است.

نظر شما