یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نقد کتاب

نقد و بررسی رمان گَوَرگاه

۱۵ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

کتابی در دفاع از تلاش‌های ایرانیان در نجوم

۲۲ - فروردین - ۱۳۹۲

بخش‌هایی از کتاب «داریوش دادگر»

۱۱ - اسفند - ۱۳۹۱

نشست نقد و بررسی کتاب اسطوره‌ی معجزه یونان

۲۵ - بهمن - ۱۳۹۱

نقد شاهین آریامنش بر کتاب تاریخ کوروش هخامنشی

۲۰ - بهمن - ۱۳۹۱

التفهیم لاوائل صناعة التنجیم

۳۰ - دی - ۱۳۹۱

رونمایی کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه

۲۳ - دی - ۱۳۹۱

پاسخ دکتر وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث‌آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه

۱۳ - دی - ۱۳۹۱

زبان، زمان، زنان

۶ - دی - ۱۳۹۱