چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی گفتاورد

تکامل واگرا در آفرینش اجتماعی مکان

۲۳ - آذر - ۱۳۹۴

«من»، اخلاق و هویت ایرانی نو

۷ - مرداد - ۱۳۹۴

دیدن: از نورون تا فلسفه

۲۶ - فروردین - ۱۳۹۱

تقلید در بوم‌شناسی، پردازش عصبی و فضا

۱۹ - فروردین - ۱۳۹۱

اسطوره و واقعیت درباره مغز چپ و راست

۱۰ - آبان - ۱۳۹۰

مفهوم زمان در شعر بیدل دهلوی

۲۲ - شهریور - ۱۳۹۰

ادبیات علمی- تخیلی‌- اساطیری؛ بایدها و شایدها (نسخه‌ی شنیداری)

۲۶ - مرداد - ۱۳۹۰

وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و تنش

۱۱ - مرداد - ۱۳۹۰

مهر، همیاری و کردار انسانیِ هم‌افزا

۲۷ - تیر - ۱۳۹۰

بازخوانی نظریه‌های جدید تکاملی درباره‌ پیدایش آگاهی

۴ - تیر - ۱۳۹۰