چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی جامعه‌شناسی

مهر، ایثار و شکست تقارن

۲۰ - دی - ۱۳۹۵

جوک گویی و رسانه های نو

۲۰ - دی - ۱۳۹۵

نقد فیلم کازابلانکا

۱۹ - دی - ۱۳۹۵

پرسش و پاسخ درباره ی فمینیسم

۱۹ - دی - ۱۳۹۵

ریشه‌شناسی کلمه‌های «به علاوه» و «منها»

۱۹ - دی - ۱۳۹۵

«من»، اخلاق و هویت ایرانی نو

۷ - مرداد - ۱۳۹۴

توان مردم يا توان دولت؟

۴ - مرداد - ۱۳۹۴

گوشزدی درباره قومیت، ملیت و زبان مادری

۱۰ - اسفند - ۱۳۹۳

جوانان و شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

۲۰ - بهمن - ۱۳۹۳

نگاهی به جوکهای فارسی در فضای مجازی

۵ - بهمن - ۱۳۹۳