چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی سخنرانی

همراه با خورشید به پیشواز نوروز

۱۹ - اسفند - ۱۳۹۳

عصب‌شناسی لذت و پیامدهای اخلاقی آن

۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۳

سخنرانی شروین وکیلی در سومین کنفرانس بین‌المللی «تفکر اجتماعی و جامعه درخاورمیانه و شمال آفریقا»

۱۶ - آذر - ۱۳۹۲

۲۸ - آبان - ۱۳۹۲

کوروش فرهمند: کالبدشکافی یک اسطوره سیاسی

۱۶ - مهر - ۱۳۹۲

ظهور سوژه (منِ) ایرانی در عصر هخامنشی

۱۰ - مهر - ۱۳۹۲

سلسله سخنرانی‌های علمی پيرامون جامعه‌شناسی تاريخی در ايران

۳۰ - خرداد - ۱۳۹۲

ریخت‌شناسی پهلوانان و ابرپهلوانان در شاهنامه

۲۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

سخنرانی دکتر شروین وکیلی درباره نوروز

۱۴ - اسفند - ۱۳۹۱

اسطوره‌شناسی ستارگان

۲۳ - شهریور - ۱۳۹۰